Fandom

Philippines

Pledge of Allegiance to the Philippine Flag

142pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

The Pledge of Allegiance to the Philippine Flag is one of two national pledges, the other being the Patriotic Oath, which is the Philippine national pledge.

Say This Edit

Tagalog: Edit

Ako ay Pilipino

Buong katapatang nanunumpa

Sa watawat ng Pilipinas

At sa bansang kanyang sinasagisag

Na may dangal, katarungan at kalayaan

Na pinakikilos ng sambayanang

Maka-Diyos

Maka-tao

Makakalikasan at

Makabansa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.